ریاضیکده | riyazikadeh

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

معمای ریاضی تاریخ تولد

یکشنبه 08 آذر 1394

آلبرت و برنارد به تازگی با شریل آشنا شده اند. آلبرت از شریل پرسید: «تولدت چه روزی است؟»

شریل لحظه ای فکر کرد و گفت: «من تاریخ تولدم را به شما نمی گویم، اما چند راهنمایی می کنم».

سپس روی کاغذ فهرستی از 10 تاریخ را نوشت و گفت: «تاریخ تولد من یکی از این هاست»

15 می        16 می           19 می

17 ژوئن         18 ژوئن

14 ژوئیه         16 ژوئیه

14 اوت          15 اوت    17 اوت

شریل سپس ماه تولدش را در گوش آلبرت زمزمه کرد و روز تولدش را درگوشی به برنارد گفت. بعد از آلبرت پرسید: «آیا می توانی تاریخ تولدم را مشخص کنی؟»

آلبرت گفت: «من تاریخ تولد تو را نمی دانم، ولی می دانم که برنارد هم تاریخ تولد تو را نمی داند».

برنارد گفت: «من هم اولش تاریخ تولدت را نمی دانستم، اما الان فهمیدم تولدت چه روزی است»

آلبرت گفت: «خب، من هم الان فهمیدم تولدت چه روزی است!»

 

تاریخ تولد شریل چه روزی است؟

 

پاسخ در ادامه مطلب ...

پاسخ معما :

 

در معماهایی ازاین دست، هر جمله مسئله هرچند در ظاهر بی معنی یا بدیهی به نظر برسد، حاوی اطلاعات است. از همه مهم تر این که 10 گزینه برای جواب ارائه شده و ساده ترین روش برای حل مسئله، حذف گزینه های نادرست است.

آلبرت فقط ماه تولد را می داند و برنارد فقط روز تولد را؛ اما این تمام دانسته های آن ها نیست! آلبرت و برنارد هم چنین می دانند که دیگری فقط نیمی از اطلاعات را دارد و همین، کلید حل ماجرا است.

آلبرت می گوید: «من نمی دانم تاریخ تولد تو چه روزی است و می دانم که برنارد هم نمی داند»؛ یعنی چه؟ یعنی روز تولد شریل قطعاً یکی از عددهایی است که دو بار تکرار شده است وگرنه اگر 18 یا 19 بود، برنارد تاریخ تولد شریل را می فهمید؛ اما آلبرت که عدد روز را نمی داند، او ماه را می داند و چون عددهای 18 و 19 در ماه های ژوئن و می قرار دارند، می فهمیم که ماه تولد ژوئن یا می نیست. پس گزینه ها به نصف کاهش می یابد:

14 ژوئیه  16 ژوئیه

14  اوت  15  اوت  17 اوت

حالا به سراغ جمله بعدی برنارد می رویم. او می گوید: «من هم اولش تاریخ تولدت را نمی دانستم، اما الان فهمیدم تولدت چه روزی است»؛ یعنی در میان عددهای باقیمانده باید دنبال تنها عددی باشیم که روز و ماه را مشخص کند. عدد 14 دو بار تکرار شده و نمی تواند تاریخ تولد باشد. پس گزینه ها به سه گزینه 16 ژوئیه، 15 اوت و 17 اوت محدود می شود که عددشان فقط یک بار تکرار شده است.

حالا نوبت جمله آخر آلبرت است: «خب، من هم الان فهمیدم تولدت چه روزی است!» یعنی آلبرت با دانستن ماه تولد گزینه درست را فهمید. اگر ماه تولد اوت بود، او دو انتخاب داشت و نمی توانست پاسخ را بفهمد، اما برای ماه ژوئیه فقط یک انتخاب دارد و همان پاسخ نهایی است.

تاریخ تولد شریل 16 ژوئیه است.

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش